Arhivi značke: med nami

17. aprila bomo čistili Slovenijo!

Prek satelitskih slik so prostovoljci prečesali celotno Slovenijo. Prostovoljci bodo čistili naravo in kraje, v katerih živijo.

Naslovna slika za prispevek 17. aprila bomo čistili Slovenijo!

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je dober mesec pred 17. aprilom, ko bodo prostovoljci po vsej Sloveniji odstranjevali gospodinjske in kosovne odpadke z divjih odlagališč, v polnem razmahu. Prostovoljci so preko Geopedije pregledali celotno področje Slovenije in odkrili 10.070 potencialnih divjih odlagališč, 1.500 lokacij pa je že potrjenih in opisanih.

Z umikom snega se je začel terenski popis, ki bo končan do 25. marca, ko bodo prostovoljci pregledali vsa na Geopediji označena potencialna divja odlagališča. V okviru projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Pa bodo 13. in 20. marca potekale iskalne akcije, v katerih bodo organizirane skupine popisovalcev popisovale območja, kjer z letalskih posnetkov ni mogoče razbrati divjih odlagališč, kot so obrežja rek, bližine železniških porg in nevzdrževana področja. Sodelovala bodo gasilska društva, taborniki, skavti, planinska društva, ribiške družine, lovske družine, potapljaška društva in kajakaška društva, pri popisu pa bo pomagala tudi Uprava RS za zaščito in reševanje, enote reševalnih psov, Gorska reševalna služba in Slovenska vojska. Slednja je tudi napovedala, da bo teden dni pred glavno čistilno akcijo izvedla poskusno akcijo čiščenja 1-3 velikih odlagališč.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

ocistimoslovenijo

Vedno večja podpora državnih inštitucij

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! ima vse večjo podporo s strani državnih inštitucij. Tako so se v akcijo v preteklem tednu aktivno vključili Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Policija in Direkcija Republike Slovenije za ceste. Okoljske akcije 17. aprila se bo udeležil tudi evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik.

Novica o projektu pa se je razširila tudi med poslance, tako je na svoji seji o njem razpravljal parlamentarni odbor za okolje in prostor. Člani odbora so projekt podprli in se zavezali, da bodo v okviru razpoložljivih možnosti vsak v svojem okolju prispevali k izpeljavi projekta in tudi sami aktivno sodelovali pri čistilni akciji.

Projekt podpira tudi novi okoljski minister prof. dr. Roko Žarnić, ki je ob tem dejal, da bi bilo treba srednjeročno urediti nadzor nad nastajanjem divjih odlagališč, poroča STA. Projekt sicer med državnimi institucijami podpirajo ministrstvi za šolstvo in šport ter obrambo, pa policija in direkcija za ceste, njeni častni pokrovitelji pa so predsednik države dr. Danilo Türk, predsednik parlamenta dr. Pavel Gantar in predsednik vlade Borut Pahor.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

ocistimoslovenijo1

V enem dnevu odstraniti 20.000 ton odpadkov

Čeprav prvi popolni popis divjih odlagališč šele nastaja s terenskim popisom prostovoljcev v projektu, je po ocenah Slovenija posejana z okoli 50.000 divjimi odlagališči, kjer je odvrženih 400.000 ton odpadkov, velika večina je gradbenih odpadkov. Njihova površina zavzema 6 kvadratnih kilometrov, toliko kot površina dveh Bohinjskih jezer, skoraj 20 odstotkov jih je nevarnih okolju, živalim in človeku. Popis in register bo zajemal vse odpadke, tudi gradbene in nevarne, njihov register pa bodo organizatorji predali pristojnim institucijam, ki bi morale zanje poskrbeti.

Prostovoljci bodo tako 17. aprila čistili komunalne in kosovne odpadke, gradbene pa le v občinah, ki bodo same poskrbele za potrebno mehanizacijo. Poleg čiščenja divjih odlagališč v naravi bodo prostovoljci čistili tudi ulice, ceste, okolico šol in vrtcev, stanovanjske okoliše ter sprehajalne in pohodne poti. Tako bomo našo akcijo povezali s čistilnimi akcijami, ki jih že tradicionalno izvajajo v marsikateri slovenski občini. Letos želimo vse te akcije združiti na en dan, pri tem združiti 200.000 ljudi in zbrati vsaj 20.000 ton komunalnih odpadkov, pravijo Ekologi brez meja.

Več o akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! lahko preberete na spletnem naslovu www.ocistimo.si, kjer se lahko tudi prijavite kot prostovoljka oziroma prostovoljec.

NATISNI / POŠLJI / POVEJ NAPREJ:  Izberi servis

SORODNI ČLANKI
  Iz dobrih besed rastejo dobra dejanja NIVEA: Podajte nam roko! Z malo dobrote do sreče na vrvici Amnesty International se bori za človekove pravice Vsi sadeži družbe Rdeči križ Slovenije, predstavitev

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Umanotera spreminja načela trajnostnega razvoja v način življenja, tako da ljudem predstavlja dobre prakse in v družbi povečuje dostopnost dobrih produktov. Trajnostni razvoj razume kot dinamično ravnovesje med človekom in naravo, ki omogoča socialno pravičnost in medgeneracijsko solidarnost.

Naslovna slika za prispevek Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je bila ustanovljena leta 1994 z namenom, da bi podprla izvajanje in uresničevanje mednarodno sprejetih načel trajnostnega razvoja. V desetih letih svojega obstoja je prerasla v strokovno organizacijo, ki s spremljanjem novih trendov stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju ravnotežja med človekom in okoljem.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

umanotera-logo-zelen1

Preko neodvisnega nadzora nad delovanjem oblasti, z zbiranjem in posredovanjem informacij, oblikovanjem različnih pobud in vključevanjem v procese spreminjanja in sprejemanja zakonodaje se Umanotera zavzema za demokracijo na višji ravni, ki naj vključuje prispevek civilne družbe.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

english-language-courseS tem namenom organizira različne dogodke, na katerih opozarja na probleme s področja okolja, oblikuje pobude in odpira javne razprave s soočanjem različnih mnenj, z izdajanjem publikacij, poročil, raziskav, ter elektronskih novic Umanotera objavlja alternative uradnim dokumentom, informira in ozavešča ter tako spreminja javno mnenje.

Umanotera spreminja načela trajnostnega razvoja v način življenja, tako da ljudem predstavlja dobre prakse in v družbi povečuje dostopnost dobrih produktov. Trajnostni razvoj razume kot dinamično ravnovesje med človekom in naravo, ki omogoča socialno pravičnost in medgeneracijsko solidarnost.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

dobri-planetiVizija Umanotere je postati osrednja strokovna nevladna organizacija, ki s svojim delovanjem v domačem in mednarodnem okolju stremi k uveljavljanju načel trajnostnega razvoja v politikah ter prispeva k vzpostavljanju ravnotežja med delovanjem človeka in nosilnostjo okolja. Pri tem jo vodijo načela neodvisnosti od politike in interesov kapitala, kakovost opravljenega dela, poštenost, iskrenost in neposrednost.

V času svojega obstoja je Umanotera uspešno izvedla in še izvaja mnogo projektov na različnih področjih, kot so pravična trgovina, podnebne spremembe, nevladni sektor, gensko spremenjeni organizmi, ravnanje z odpadki, kemikalije in narava, poleg tega pa od leta 2001 izdaja tedenske elektronske novice s področja varstva okolja in narave.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

slika1V zadnjem času na najbolj aktivna na temo podnebnih sprememb: preko multimedijskih predavanj Podnebno sporočilo, ki celovito in slikovito prikazujejo problematiko podnebnih sprememb na globalni in na lokalni ravni; preko projekta Rituali eko pisarna, ki vabi, vzpodbuja in združuje podjetja s pisarniško dejavnostjo, naj prostovoljno zmanjšujejo svoje vplive na okolje in tako izvajajo prehod v nizko ogljično družbo; preko inovativnega projekta Planet sprememb s poučnimi vsebinami za mladino, itd.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

157V zanimiv opus projektov spadata tudi projekta pravične trgovine 3MUHE in družbeno odgovornih daril Krilca, darila s čarobno močjo, ki s konkretnimi deli pomagata spreminjati svet na bolje in tako ponujata alternativo aktualnemu potrošniškemu načinu življenja.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

dscf1928Več informacij o ostalih projektih in o Umanoteri je dostopnih na spletnem naslovu www.umanotera.org in na spletnih straneh posameznih projektov: www.krilca.si, www.rituali.si, www.planet-sprememb.si, www.3muhe.si, www.planbzaslovenijo.si.

NATISNI / POŠLJI / POVEJ NAPREJ:  Izberi servis

SORODNI ČLANKI
  Krilca, darila s čarobno močjo Z malo dobrote do sreče na vrvici Fundacija Samaritan: Lepo je biti človek Amnesty International se bori za človekove pravice Avtohtone slovenske vrste dreves so naše bogastvo Čebele, naše krilate sopotnice

Krilca, darila s čarobno močjo

Prav vsak izmed nas se je že kdaj znašel v vlogi obdarovanca. In prav vsak se je ob tem verjetno že srečal s težavo, kaj pravzaprav podariti - ali naj bo darilo nekaj uporabnega, nekaj lepega, ali naj bo nekaj prav posebnega …

Naslovna slika za prispevek Krilca, darila s čarobno močjo

Najboljše darilo je seveda darilo, ki združuje vse te lastnosti, a za to, da ga najdemo, je potrebno veliko truda. Dodatno težavo nam povzroča dejstvo, da imamo v današnjem hitrem tempu življenja za nakupovanje daril vse manj časa, ali pa smo se preprosto prenasitili materialnih daril – tako v vlogi prejemnika kot darovalca. Če bi pa obenem še radi naredili dobro delo in ne izgubljali časa z nakupovanjem, pa se ponavadi znajdemo v zagati.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

7079Zanimivo rešitev za vse takšne probleme so našli pri britanski dobrodelni organizaciji, The Charities Advisory Trust, ko so leta 2003 predstavili nov inovativen koncept obdarovanja Good Gifts. Gre za posebna, domiselna darila, ki jih v obdarovančevem imenu namenimo za eno od številnih dobrih del po lastnem izboru.

Koncept takšnih ‘dobrih daril’ se je iz Velike Britanije razširil tudi v druge države v Evropi in po svetu, v zadnjih štirih letih pa so ljudje le preko Good Gifts podarili že več kot sto tisoč daril, ki obdarujejo v državah v razvoju. 30.000 ljudi je na primer dobilo čebelnjak ter posledično zaslužek za družino in šolanje otrok, več kot 150 vasi dostop do pitne vode, več kot 4.000 otrok darilo vida, 150.000 sirot dodatno pomoč in še mnogo več.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

krilca-logoOd leta 2007 so taka darila na voljo tudi pri nas. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je predstavila prvi in zaenkrat še edini slovenski katalog takih daril, imenovan Krilca, darila s čarobno močjo. Namen Krilc je omogočiti stalne prilive izbranim družbeno odgovornim projektom v Sloveniji, državah nekdanje Jugoslavije in državah v razvoju.

Obdarovanec prejme čestitko z originalno ilustracijo, ves zbran denar pa je namenjen enemu od projektov po izboru kupca. Tako lahko z nakupom takega izvirnega darila pripomoremo k ohranjanju rastlinskih in živalskih vrst, zmanjševanju revščine v državah v razvoju, boju s podnebnimi spremembami, ali pa razveselimo otroka brez staršev z novimi športnimi copati.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

6020Poleg tega ne smemo pozabiti še na ostale dobre strani te vrste obdarovanja – z njim ne obremenjujemo okolja, izognemo se nakupovalni mrzlici in dolgim vrstam v trgovinah ob večjih praznikih, hkrati pa obdarovanca presenetimo na res izviren način. Kartica, ki jo ta prejme, ga bo vedno prijetno spominjala na to, da je denar za njegovo darilo resnično pomagal spremeniti svet na bolje.

Od prvega kataloga se je ponudba daril iz različnih vsebinskih področij in geografskih območij še povečala in v tem času je bilo narejenih veliko dobrih del. Od novembra 2007 do junija 2009 je bilo prodanih 2.706 daril iz kataloga Krilca.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

8019Kar 230 najdenih mačk je preživelo 14 brezskrbnih dni, 20 jih je prejelo test okuženosti z mačjim aidsom ali levkozo, 26 pa sterilizacijo oziroma kastracijo. V Gani je 350 otrok dobilo obvezno šolsko uniformo, 72 osnovnošolcev in 10 srednješolcev pa je prejelo paket šolskih potrebščin za eno leto. V smeh so klovni-zdravniki spravili 603 sobe mladih pacientov slovenskih bolnišnic, 114 oddelkov in kar 13 celih bolnišnic. 204 simboličnih posvojitev delfina za eno leto, 9 za dve leti in eno za pet let je omogočilo veliko zavzetega raziskovalnega dela slovenskega morja.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

70151Pred uničenjem je bilo zavarovanih za dobrih 65 nogometnih igrišč (39,8 hektarov) tropskega deževnega gozda v Ekvadorju. Veliko malih radosti so prejele vojne sirote iz Bosne in Hercegovine – 145 obiskov bazena, 75 letnih članarin za knjižnico, 89 parov športnih copat in 41 tečajev angleščine ali nemščine. V tibetanskem okraju Lhorong so Krilca omogočila 55 dni preventivnih pregledov, 17 obiskov zdravnika na območju z bolniki in priskrbela 10 paketov zdravil tibetanske tradicionalne medicine za zdravljenje bolnikov.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

_mg_9989Število čebeljih opraševalk se je povečalo z nakupom 77 čebeljih matic, treh paketov opreme za čebelarje in sedmih čebeljih panjev. V naravno okolje je bilo posajenih 488 sadik redkih slovenskih avtohtonih drevesnih vrst. V Bangladešu je dobilo pitno vodo 58 gospodinjstev in 17 šol.

Šele ko zares preberemo vse te podatke, vidimo, kako lahko z majhnimi dobrimi deli sprožimo veliko premike in kako lahko tudi sami pomagamo spreminjati stvari na bolje.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

80201Na spletni strani www.krilca.si je na voljo deset paketov dobrih daril za družinske, prijateljske in poslovne priložnosti – nekaj se najde prav za vsakogar. In kaj je pri takem obdarovanju še posebej privlačno? Z darilom iz kataloga Krilca zagotovo nekoga osrečimo!

NATISNI / POŠLJI / POVEJ NAPREJ:  Izberi servis

SORODNI ČLANKI
  Čebele, naše krilate sopotnice Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Darila – ni vse v denarju Avtohtone slovenske vrste dreves so naše bogastvo Z malo dobrote do sreče na vrvici Ko si tako zelo odveč

Z malo dobrote do sreče na vrvici

Dobrodelna akcija zbiranja sredstev za nakup in šolanje psov pomočnikov za invalide tetraplegike.

Naslovna slika za prispevek Z malo dobrote do sreče na vrvici

‘Z malo dobrote do sreče na vrvici’ je Slovensko združenje inštruktorjev – Center za šolanje psov vodičev in psov spremljevalcev iz Maribora, ki sicer deluje v vsej Sloveniji, poimenovalo akcijo, v kateri bi radi tokrat zbrali sredstva za nakup in šolanje psa pomočnika za tetraplegika Mirico Ačko in Stojana Rozmana.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

psicka-kira-med-treningom-2Inštruktorji zdaj že šolajo in usposabljajo dve labradorki za psa spremljevalca za invalidne osebe. »Paradoks je, ker imajo slepe osebe imajo psa vodnika sofinanciranega pri Zavodu za zdravstveno varstvo kot medicinski pripomoček, invalidne osebe pa ne. Zaradi tega zbiramo sredstva za nakup in šolanje, saj so stroški veliki,« pravi mag. Darinka Lečnik-Urbancl, vodja projekta Psi pomočniki.

Inštruktorji opravljajo svoje delo prostovoljno. Psi, ki jih pripravljajo oz. usposabljajo za psa spremljevalca (pri invalidnih osebah) ali pa za psa vodnika (pri slepih osebah), živijo pri inštruktorjih. Preden se odločijo, kateri pes je primeren za usposabljanje, opravijo z njim vrsto testov. Usposabljanje za ene in druge se razlikuje, saj se morajo naučiti opravljanja različnih nalog. Izredno pomembno je tudi, da novi lastniki s psom navežejo pristen odnos. Ne smemo pozabiti, da so ti psi živa bitja, ki nam sicer služijo in pomagajo, a niso ne orodje ne igrača, ki bi jo zavrgli, ko je več ne potrebujemo ali želimo poleg sebe.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

listZa enega psa spremljevalca morajo zbrati 8.000 evrov, stroški krijejo veterinarske preglede, osem- do desetmesečno šolanje psa, hrano, cepljenja, uvajanje invalidne osebe na psa, ki traja najmanj 15 dni. Inštruktorji delajo kot prostovoljci v svojem prostem času. Pse imajo pri sebi in ga vzgajajo za spremljevalca invalidne osebe oziroma za psa vodiča slepe osebe.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

uraČe pse šolajo za spremljevalca invalidne osebe, novega lastnika in psa kmalu povežejo, sploh, ker invalidne osebe potrebujejo psa za različne naloge (vsakega psa naučijo določenih nalog v domačem okolju lastnika). Pse vodnike za slepe osebe pa najprej naučijo osnovnih nalog, potem pa šele povežejo novega lastnika in psa.

Pes spremljevalec – pomočnik odpira in zapira vrata, prinaša določene predmete, lahko nadomešča tudi del osebne asistence, spremlja lastnika ob invalidskem vozičku. Biti mora socializiran in pripravljen na različne situacije. Glede na to, da imajo invalidne osebe različne potrebe, psa naučijo točno tisto, kar invalidna oseba potrebuje. Hkrati pa je treba čim prej vzpostaviti pristen odnos med invalidno osebo in psom.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

psicka-kira-med-treningom

Društvo prosi za donacije na TRR, odprt pri Novi KBM, št. SI56 04173-0001474982.

Od 1. julija 2009 lahko en evro prispevate tudi s pošiljanjem ključne besede PES preko SMS-ja na številko 1919.
NATISNI / POŠLJI / POVEJ NAPREJ:  Izberi servis

SORODNI ČLANKI
  Rdeči križ Slovenije, predstavitev Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Ko si tako zelo odveč Ustanova Fundacija za pomoč otrokom v stiski Krilca, darila s čarobno močjo Za večino majhna stvar, zanj neznosna ovira

Iz dobrih besed rastejo dobra dejanja

Iz dobrih besed rastejo dobra dejanja je osrednja Mercatorjeva akcija. Saj veste, tistega Mercatorja, ki je naš najboljši (trgovinski) sosed.

Naslovna slika za prispevek Iz dobrih besed rastejo dobra dejanja

Mercator je svojo že tradicionalno osrednjo humanitarno akcijo letos namenil ljudem, ki so se nepričakovano znašli v hudi socialni stiski. Z akcijo želi Mercator okrepiti tudi zavest ljudi, da je treba sosedom v stiski pomagati.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

dobra-besedaZato Mercator poziva vse ljudi dobre volje, da zastavijo dobro besedo, Mercator pa bo poskrbel, da bodo iz dobrih besed zrasla tudi dobra dejanja, in namenil Rdečemu Križu Slovenije in Karitas Slovenije donacijo potrebnih izdelkov za pomoč ljudem v stiski.

Dobro besedo lahko prispevate s klikom na www.mercator.si/dobrabeseda, pa tudi na ekranih »dreves« v Mercatorjevih centrih. Zbrati želimo več kot sto tisoč besed za več kot sto tisoč ljudi v stiski. Dobre besede so, seveda, brezplačne, zato jih lahko oddate s kliki na Mercatorjevi spletni strani in na ekranih dreves v Mercatorjevih centrih kar največ. Zbiranje dobrih besed bo potekalo do konca septembra, Mercator pa bo besede spremenil v donacije obema humanitarnima organizacijama v skupni vrednosti pol milijona evrov.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

drevo-z-besedamiPredsednik Mercatorjeve uprave mag. Žiga Debeljak je izrazil veselje, da Mercator kljub težkim gospodarskim razmeram ostaja močno in stabilno podjetje, ki svojim zaposlenim zagotavlja delo. Zato lahko pomagamo tisti, ki so se nepričakovano znašli v stiski.

Mercator je pomagal takoj, ko je gospodarska kriza povzročila zaostrene socialne razmere. Poleg naložb v ohranjanje kupne moči slovenskih gospodinjstev z nižanjem cen skoraj 3.000 izdelkov, ki predstavljajo glavnino nakupov, se Mercator stalno odziva tudi na številne prošnje organizacij in posameznikov, ki potrebujejo pomoč. Zdaj bo doniral izdelke, ki jih ljudje v stiski, predvsem otroci socialno ogroženih družin potrebujejo poleg osnovnih živil.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

balon_morje_banner

NATISNI / POŠLJI / POVEJ NAPREJ:  Izberi servis

SORODNI ČLANKI
  17. aprila bomo čistili Slovenijo! Krilca, darila s čarobno močjo Z malo dobrote do sreče na vrvici Avtohtone slovenske vrste dreves so naše bogastvo Amnesty International se bori za človekove pravice Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Amnesty International se bori za človekove pravice

Amnesty International je globalno gibanje 2,2 milijona ljudi, ki skupaj spreminjamo svet, tako da opozarjamo na kršitve človekovih pravic in se proti njim borimo.

Naslovna slika za prispevek Amnesty International se bori za človekove pravice

Amnesty International je globalno gibanje 2,2 milijona ljudi, ki skupaj spreminjamo svet, tako da opozarjamo na kršitve človekovih pravic in se proti njim borimo.

V Sloveniji naša prizadevanja podpira 8.500 članic in članov ter podpornic in podpornikov. Naš slogan se glasi: Bolje je prižgati svečko kot preklinjati temo.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

"Tudi po olimpijskih igrah se mora boj za človekove pravice nadaljevati"

"Tudi po olimpijskih igrah se mora boj za človekove pravice nadaljevati"

Organizacija Amnesty International je bila ustanovljena leta 1961 v Londonu. Njen nastanek je vir navdiha: angleški odvetnik Peter Benenson je tega leta v časopisu The Observer objavil članek Pozabljeni zaporniki, v katerem je opozoril na zapornike vesti. Članek je sprožil val pisem zaskrbljenih ljudi in to je bil prvi korak do organizacije, ki je danes ena največjih in najbolj uglednih mednarodnih organizacij za človekove pravice. Za svoja prizadevanja smo leta 1977 dobili tudi Nobelovo nagrado za mir.
YouTube Preview Image
Tudi v Sloveniji, kjer Amnesty International deluje že 20 let, se lahko pohvalimo z navdihujočim začetkom. Prvo skupino Amnesty International v slovenskem prostoru je namreč ustanovila takrat le 16-letna Suzana Dewa s somišljeniki.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

amnesty-international-modern-slavery-human-traffickingSedež naše globalne organizacije je v Londonu, kjer so zaposleni raziskovalke in raziskovalci. Amnesty International se pri svojih raziskavah in akcijah osredotoča na preprečevanje in odpravo hudih zlorab človekovih pravic. To so kršitve pravice do telesne in duševne celovitosti, svobode vesti in izražanja ter pravice do nediskriminacije. Amnesty International vsakodnevno mobilizira svoje članstvo z vsega sveta v boju za pravice trpinčenih, napadenih, prezrtih. Naša prizadevanja med drugim vodijo v izpustitev zapornikov vesti, sojenje mučiteljem, zagotovitev pravice žrtvam in izboljšanje pravnih standardov.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

ai-slovenia-guantanamo-action-cardsKaj konkretno delamo v Sloveniji? Izvajamo splošno osveščanje o človekovih pravicah preko medijskega dela, prizadevamo si za sistemske spremembe (lobiranje za zakonske spremembe), izvajamo kampanje oziroma aktivizem v dobro človekovih pravic ter v šolah učimo o človekovih pravicah. Vsako leto izpeljemo preko 100 delavnic in tako z znanji o človekovih pravicah dosežemo preko 2.000 mladih.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

olimpijske-tekK našim prizadevanjem redno vabimo tudi širšo javnost. Najbolj preprost način, na katerega se lahko posameznica ali posameznik sama/a angažira, je, da se pridruži mrežam nujnih akcij. Člani mreže redno pošiljajo pisma-apele predstavnikom držav, v katerih se zavzamejo za žrtve kršitev človekovih pravic v teh državah (kliknite več informacij o tem načinu delovanja – http://www.amnesty.si/sl/zelite-pomagati/pomagam-s-pismom).

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

ocp-kampanje-svawMed našimi prizadevanji so med drugim kampanja proti nasilju nad ženskami, naslavljanje ovir pri izobraževanju Romov (v Sloveniji in drugod po Evropi), reševanje situacije izbrisanih, kampanja proti kršitvam človekovih pravic v okviru vojne proti terorizmu in kampanja Zahtevamo dostojanstvo. Zahtevamo dostojanstvo je sklop naših najnovejših prizadevanj, v okviru katerih opozarjamo na dejstvo, da kršitve človekovih pravic pogosto poganjajo in poglabljajo revščino.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

delavnicaTematsko pa se v tem okviru ukvarjamo s tremi področji: z umrljivostjo žensk v povezavi z nosečnostjo in porodom (vsako minuto zaradi tega umre ena ženska, več kot 95 odstotkov jih je revnih in prihajajo iz držav v razvoju); z barakarskimi naselji (v t.i. slumih v svetu živi več kot milijarda ljudi) in s kršitvami človekovih pravic v zvezi z industrijo pridobivanja naravnih surovin (prisilne izselitve, onesnaževanje, nespoštovanje mnenj lokalne skupnosti). Več o ostalem našem delu najdete na www.amnesty.si.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

amnestyshootingV zvezi z delovanjem Amnesty International je zelo pomemben še en podatek, in to je, da se financiramo zgolj iz članarin in prispevkov naših podpornikov in članov. Od države denarja ne prejemamo, razen v zelo omejenih primerih za projekte učenja človekovih pravic. To pomeni, da naše delo neposredno omogočajo naši člani in podporniki. Vabljeni, da nas podprete tudi vi! (kliknite za več informacij – http://www.amnesty.si/sl/zelite-pomagati/donirajte).

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

multimediajspZa več informacij nas obiščite na spletu www.amnesty.si. Če uporabljate facebook, predlagamo, da postane tudi prijatelj/ica Amnesty Slovenija. Lahko pa ste še bolj pogumni, pa se TUKAJ takoj sedaj včlanite v AI Slovenije.
YouTube Preview Image

NATISNI / POŠLJI / POVEJ NAPREJ:  Izberi servis

SORODNI ČLANKI
  UNICEF, združeni za otroke Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 17. aprila bomo čistili Slovenijo! Rdeči noski – klovni zdravniki O prostovoljstvu starejših Rdeči križ Slovenije, predstavitev